Zbirka umjetničkog kolektiva Trash Will Smash

Umjetnički kolektiv Trash Will Smash (TWS) svoju je zadnju izložbu priredio u staroj zagrebačkoj Ledani, u ljeto 2016. godine. Uoči izložbe kolektiv je oko dva mjeseca boravio, radio i stvarao u Ledani.

Tako je nastalo i šezdesetak umjetničkih djela ovog kolektiva, koja su nakon izložbe 2016. godine sačuvana u zbirkama Antimuzeja kao posebna Zbirka umjetničkog kolektiva Trash Will Smash.

Obzirom da nakon toga kolektiv TWS više nije djelovao kao umjetnička grupa i cjelina, ova zbirka ima i dodatnu vrijednost kao cjelina i kao dio s njihove zadnje zajedničke, kolektivne izložbe.

U zbirci se čuvaju skulpture, slike na drvenim površinama i crteži, kao i instalacije, bilješke i materijali s pripreme izložbe 2016. godine.

Te 2016. godine izložbu kolektiva TWS u zagrebačkoj Ledani posjetilo je u jednoj noći oko tri tisuće ljudi, a izložba je ubrzo proglašena kulturnim događajem godine u Zagrebu i šire.