Zbirka Dizajnerski atelje Slavijapromet

Zbirka Dizajnersko-aranžerskog ateljea Slavijaprometa, prema mnogima, predstavlja jedinstvenu zbirku sačuvanog i očuvanog dizajnerskog ateljea, koji je djelovao u Zagrebu u v remenu od kraja 1960-ih pa sve do kraja 1980-ih godina, u sklopu nekadašnjeg društvenog poduzeća Slavijapromet.

Dizajnerski atelje izrađivao je dekoracije i dizajnerske ideje za uređivanje trgovina i izložbenih prostora Slavijaprometa, a zbirka koja se nalazi u Antimuzeju predstavlja jedinstvenu zbirku tako sačuvanog dizajnewrskog ateljea u europskim razmjerima.

Zbirka je izlagana i u službenom programu Dana europske baštine 2016. godine, kao dio službenog programa Ministarstva kulture i Europske komisije.

Zbirka Dizajnerskog ateljea Slavijaprometa broji oko tisuću izložaka; nacrta, shema, skica, šablona, bilješki, dizajnerskih magazina, dokumentacije ateljea, alata i radnih pomagala, stolova, velikog dizajnerskog stola, te skulptura i slika koje su izrađivane u ateljeu, kao i drugih predmeta.

U analizi pojedinih dijelova zbirke, pomogao nam je i umjetnik koji je godinama radio u ateljeu Dimitrije Ivšić – Mitar, koji je i autor većeg dijela skulptura i radova koji su danas dio ove zbirke.

Zbirku Dizajnerskog ateljea Slavijaprometa 1990-ih godina su nakon što je odbačena na smeće od propadanja spasili i sačuvali Domagoj Margetić i Vladimir Dodig Trokut.