Zbirka Bek

Nakon prestanka rada Centra Vinko Bek, gdje su se obrazovale generacije djece s posebnim potrebama, dokumentacija i pomagala koja su korištena u radu ovog Centra završila su na smeću.

Spašena su sa smeća, sačuvana i pohranjena u Antimuzeju.

Danas se u Zbirci Bek nalaze dječji radovi, crteži, slike, pojedini dnevnici rada, nastavničke zabilješke, ali i pomagala poput pisaćih mašina za tipkanje tekstova za slijepe, kao i knjige za slijepe osobe.

Nakon zatvaranja Centra Vinko Bek, u zgradi Centra djelovao je i umjetnički kolektiv, čija su umjetnička djela također završila na smeću, ali su sačuvana i pohranjena u Antimuzeju.

Zbirka Bek u Antimuzeju danas broji oko tri stotine izložaka.