Zbirka Arhiv Odvjetničkog ureda Senko iz 1950-ih godina

Među zanimljivostima antimuzejskih zbirki, tu je i Zbirka arhiva Odvjetničkog ureda Frana Senka iz zagrebačke Đorđićeve ulice, s dokumentacijom iz kasnih 1940-ih i ranih 1950-ih godina.

Tu su sudski i odvjetnički dokumenti koji otkrivaju kako su se u to vrijeme vodile brakorazvodne parnice, kako su se vodili sporovi oko imovine, sporovi oko nekretnina i zemljišta, te kako su se vodili pojedini kazneni sporovi kao primjerice sudski postupci zbog utaja poreza ili krađe tadašnje društvene imovine.

U spisima se nalaze i odvjetničke bilješke, pisma klijenata, pa i zatvorska pisma osuđenih klijenata, sudski pozivi, ručno pisane tužbe i žalbe, kao i ručno pisani odvjetnički troškovnici za obavljene advokatske usluge.

Zbirka Odvjetničkog ureda Senko pruža izuzetno rijedak uvid u pravnu, pravosudnu i sudsku praksu iz tog vremena, kao i uvid u društvene odnose, međuljudske odnose, ali odnose advokata i klijenta, kao i sudova s advokatima.

Arhiv Odvjetničkog ureda Senko iz Zagreba, svojevremeno je pronađen na smeću, spašen, sačuvan i pohranjen kao posebna zbirka Antimuzeja.

Zbirka Odvjetničkog ureda Senko broji oko šestotinjak izložaka.