Trokutova oporuka 1994.

Trokutova oporuka nikad nije provedena, niti ispoštovana.