Jedini poznat sačuvani pribor za pisanje Ivana Gorana Kovačića

Antimuzej danas čuva, prema dostupnim izvorima, jedini poznat, sačuvani pribor za pisanje, kojeg je koristio pisac, pjesnik i antifašistički borac … Više